f Grad Pančevo zahteva od Azotare hitnu obustavu emitovanja zagađujućih materija - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Grad Pančevo zahteva od Azotare hitnu obustavu emitovanja zagađujućih materija

08.07.2014

Nakon sastanka održanog danas u Zelenom salonu zgrade Gradske uprave na kome su se sastali član gradskog veća zadužen za zaštitu životne sredine i održivi razvoj Vladimir Delja i predstavnici HIP ''Azotara'' izneti su sledeći zaključci:

Grad Pančevo zahteva:
- hitnu obustavu emitovanja zagađujućih materija koje su dovele do uznemiravanje javnosti, dok se ne preduzmu adekvatne mere za smanjenje emisije,
- da HIP Azotara striktno poštuje Procedure za postupanje u slučaju povećanog aerozagađenja u Pančevu koja se nalazi pod tačkom 2 i koja je usvojena na sednici Gradskog veća a tiče se dostavljanja informacija, od starne fabrike o aktivnostima koje mogu dovesti do zagađenja, Sekretarijatu za zaštitu životne sredine i lokalnim medijima,
-sačinjavanje i dostavljanje izveštaja sa obrazloženjem razloga za pojavu povećanih koncentracija emisije azotovih oksida iz procesa proizvodnje,
- da nadležna inspekcija dostavi obaveštenje o rezultatima vanrednog inspekcijskog pregleda, o utvrđenim nepravilnostima u radu, preduzetim merama, kao i da dostavi rezultate vanrednih merenja emisije,
-pojačanu inspekcijsku kontrolu emisije azotovih oksida i ostalih zagađujućih materija iz procesa HIP ''Azotara'' i redovno dostavljanje podataka Sekretarijatu za zaštitu životne sredine Gradske uprave grada Pančeva.

-Prema informacijama koje sam dobio od predstavnika Azotare saznao sam da će u sredu obustaviti rad pogona Kan a u petak pogon Azotne kiseline. Kako su 19. juna zaustavili proizvodnju Amonijaka, kada obustave i ova dva pogona, Azotara će ući u remont. Grad Pančevo očekuje i zahteva da se uvedu inovacije u procesu proizvodnje kako bi prestala emisija žutog dima i azot dioksida i da ukoliko se ne izmeni tehnološki proces da se odloži početak rada i ponovno pokretanje proizvodnje dokle god se problemi povećane emisije zagađujućih materija ne reše i dokle god se nezadovolje sve norme i propisi o zaštiti životne sredine koje je propisala Republika Srbija, izjavio je Vladimir Delja i dodao da obrazloženje Azotare da je uzrok povećanih emisija zagađujućih materija u zastarelim tehnologijama proizvodnje, koje oni koriste, svakako ne može biti opravdanje za zagađivanje života građana i da je zahtev svih građana taj da imaju normalan život bez udisanja zagađujućih materija.

Izvor: http://www.pancevo.rs

Povratak...