f Voda jezera Palić je lošeg kvaliteta - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Voda jezera Palić je lošeg kvaliteta

04.07.2014

Voda u jezeru Palić je lošeg kvaliteta i ne preporučuje se za kupanje, pokazuju fizičko hemijske i miklrobiološke analize koje je uradio Zavod za javno zdravlje  u Subotici.Vodu turističkog dela jezera karakteriše intenzivno zelena boja, mala providnost, velika količina suspendovanih, mineralnih i organskih materija, ekstremno visoke pH vrednosti, visoke koncentracije svih oblika azota i fosfora, neujednačen i nepovoljan režim kiseonika tokom godine. Na osnovu ovih parametara, kvalitet vode jezera Palić odstupa od vrednosti propisanih Uredbom o klasifikaciji voda za IIb klasu koja je pogodna  za kupanje, rekreaciju i sportove na vodi.

Rezultati analize vode u turističkom sektoru pokazuju da voda Palića spada u petu kategoriju i da nije preporučljiva da se koristi u bilo koje svrhe. Na loš kvalitet utiče nekoliko parametara od fizičko-hemijskih analiza kao što su biološka potrošnja kiseonika, kao i amonijačni azot.

Broj algi je relativno visok i iznosi 22 miliona algi po litru vode, a koncentracija hlorofila iznosi 140 mililitara po metru kubnom. Ovi podaci pokazuju da je sistem u jezeru opterećen organskim materijama. Od ukupnog broja algi 70 odsto čine modroalge i ovi  fitoplanktoni se pojavljuju u formi  prirodnih otrova, koji su toksični.

Zavod za javno zdravlje iz Subotice dva puta mesečno kontrološe kvalitet vode u jezeru. Već nekoliko godina unazad kvalitet jezerske vode nije zadovoljavajući i ne preporučuje se kupanje.

Izvor: http://www.yueco.rs/vest/dru-tvo/voda-jezera-pali-je-lo-eg-kvaliteta

Povratak...