f Obeležavanje „Dana Dunava 2014“ - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Obeležavanje „Dana Dunava 2014“

01.07.2014

Pokrajinski sekretar dr Slobodan Puzović je prisustvovao manifestaciji obeležavanja ovogodišnjeg međunarodnog Dana Dunava i posetio štand Svetskog fonda za prirodu (WWF) na obali Dunava u Novom Sadu. WWF vodi kampanju „Karavan za živi Dunav na putovanju kroz Srbiju“ - regionalnu putujuću interaktivnu izložbu i ukazuje na značaj vode kao prirodnog resursa i neophodnost očuvanja vlažnih područja. Karavan je deo šire regionalne inicijative za obnovu vlažnih i plavnih područja duž Dunava u šest zemalja Dunavskog sliva, koju zajednički sprovode WWF i kompanija Sosa – Cola. Karavan pored Novog Sada, obilazi Niš, Beograd, Sombor i 21 lokaciju u regionu.

Pokrajinski sekretarijat je podržao WWF inicijativu restauracije plavnih zona u slivu podunavlja, imajući u vidu da je to u funkciji brojnih projektnih aktivnosti koje je do sada Pokrajinski sekretarijat finansirao u zaštićenim područjima koji se naslanjaju na velike reke u Vojvodini. Razvojem zajedničkih međunarodnih projekata, može se značajno unaprediti obim aktivnosti vezanih za prirodu i biodiverzitet, efektivnost preventivnih mera zaštite od poplava i omogućiti lokalnim zajednicama da se održivo razvijaju.

Izvor: http://www.ekourb.vojvodina.gov.rs

Povratak...