f Ministarstvo: U Srbiji nema GMO hrane - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Ministarstvo: U Srbiji nema GMO hrane

28.06.2014

Svaki organski proizvod u Srbiji treba da bude obeležen nacionalnom oznakom i znakom sertifikacione kuće. Ostali prehrameni proizvodi se obeležavaju u skladu sa Pravilnikom o deklarisanju, označavanju i reklamiranju hrane. Pravilnik je donet na osnovu Zakona o bezbednosti hrane iz 2009.godine,  a primenjuje se na hranu namenjenu krajnjem potrošaču, kao i na hranu namenjenu za snadbevanje objekata javne ishrane. Pravilnik je većim delom usaglašen sa Uredbom 1169/2011 Evropskog parlamenta i Veća, o pružanju informacija o hrani potrošačima. Sa druge strane, proizvodi za koje se sumnja da u sebi imaju Genetski modifikovane organizme nisu obeleženi ni na jedan način.

Svi prehrambeni proizvodi u Srbiji treba da imaju deklaraciju sa osnovnim osobinama proizvoda, kako potrošači ne bi bili obmanuti. Osnovni ciljevi pri donošenju Pravilnika su: da se obezbedi visok nivo zaštite potrošača; da se obezbedi potrošaču pravo na ispravnu i jasnu (neobmanjujuću) informaciju o hrani koja se konzumira; jasno i čitljivo deklarisanje, odnosno označavanje hrane i da se  da se osigura nesmetano funkcionisanje tržišta. U poslednje vreme u javnosti je pokrenuto ponovo pitanje GMO proizvoda i omiljanje hrana kod dece je označena da u sebi sadrži Genetski modifikovane organizme. 

Sa druge strane, organska hrana koja je zdravija od proizvoda proizvedenih u konvencionalnoj poljoprivredi podleže strogim proverama i sertifikacijama. Na deklaracijama obavezno treba da bude nacionani znak za organsku hranu i znak sertifikacione kuće.

U Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine na pitanje da li ima GMO hrane u Srbiji su odgovorili: “Važećim Zakonom o GMO, u Republici Srbiji zabranjeno je komercijalno gajenje GMO, stavljanje u promet GMO i proizvoda od GMO. Svi prehrambeni proizvodi proizvedeni u Srbiji su bez GMO. Vanredna inspekcijska kontrola koju su u proteklom periodu sproveli fitosanitarni inspektori ministarstva, pokazala je da i uvezeni prehrambeni proizvodi ne sadrže GMO. Zakon o GMO se poštuje i sprovodi.”

Izvor: http://www.yueco.rs/vest/ekonomija/ministarstvo-u-srbiji-nema-gmo-hrane

Povratak...