f AC SU – Prijave građana o seči stabala - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

AC SU – Prijave građana o seči stabala

27.06.2014

Regionalni Arhus centar Subotica je u ponedeljak, 23.06. prosledio prijavu Kontakt centru 024 prema kojoj je, po navodima građana, vršena seča stabala u okolini Mlečne pijace. U istom dopisu je postavljeno pitanje šta će biti učinjeno sa uklonjenim stablima, kao i da li se planira sadnja novih.

U odgovoru, koji je prispeo 25. juna se navodi:

“Poštovani, u skladu sa zahtevom JKP ''Subotičke pijace'' za rešavanjem problema sa stablima koje se nalaze oko Mlečne pijace, a koja zbog svoje veličine i razgranatih krošnji čine stalne štete kako na objektima pijace, tako i na objektima zakupaca poslovnih prostora, JKP ''Čistoća i zelenilo'' su u skladu sa nalogom upravljača JP ''Direkcija za izgradnju'' čepovali (ne sekli!) nekoliko stabala koja predstavljaju pretnju i po objekte i po imovinu i prolaznike. Čepovana stabla celtisa imaju manju krošnju koja više neće predstavljati opasnost.

 

O planskom godišnjem orezivanju drvoreda u Subotici stara se JP ''Direkcija za izgradnju'' preko ovlašćenog preduzeća JKP ''Čistoća i zelenilo'' te Vas molimo da se za dinamiku orezivanja drvoreda u Gradu obratite JP ''Direkcija za izgradnju''.

 

Arhus Tim

Povratak...