f Radioaktivni gromobrani i dalje na zgradama Subotice - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Radioaktivni gromobrani i dalje na zgradama Subotice

19.06.2014

U Subotici i dalje ima oko 30 radioaktivnih gromobrana koji se nalaze na krovovima zgrada, škola i nekadašnjih industrijskih giganata. Iako je ovaj problem odavno trebalo da bude rešen u gradskom budžetu uvek je nedostajalo novca.Njihovo uklanjanje je predvidjeno Zakonom o zaštiti od jonizujućeg zračenja iz 1986.godine i trebalo je da budu uklonjeni najkasnije do 1996.godine.

Subotičanima i dalje preti opasnost od radioaktivnih gromobrana, koji su sedamdesetih i osamdesetih godina prošlog veka postavljani na vrhove zgrada i industrijskih objekata. Gromobrani su prepoznatljivi zbog šipke sa vrhom koji podseća na levak, a na kojem se nalazi malo radioaktivno punjenje koje štiti zgradu i okolinu od udara groma. Anketirani građani kažu da nisu upoznati sa štetnim posledicama radioaktivnih gromobrana.

U Direkciji za izgradnju grada objašnjavaju da je iz gradskog Fonda za zaštitu životne sredine izdvojeno 1,5 miliona dinara za uklanjanje radioaktivnih gromobrana. Raspisaće se javna nabavka, jer prema zakonu samo određena preduzeća mogu da obave taj posao.

Direkcija ima ugovor  sa pet zgrada o održavanju i merenju radioaktivnosti gromobrana koji štite ukupno 19 objekata. U gradskom Odeljenju za zaštiti životne sredine nisu želeli da daju izjave, jer osoba koja se bavi ovom problematiko je na godišnjem odmoru.  U vreme kada su uvedeni, radioaktivni gromobrani bili su jeftiniji, pouzdaniji i znatno efikasniji od običnih, koji su štitili samo zgradu na kojoj su montirani.Inače, radioaktivni gromobrani obuhvataju znatno širi opseg zaštite od groma.

Izvor:http://www.yueco.rs/vest/dru-tvo/radioaktivni-gromobrani-i-dalje-na-zgradama-subotice

Povratak...