f Izveštaj o vanrednoj inspekcijskoj kontroli u Kanjiži - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Izveštaj o vanrednoj inspekcijskoj kontroli u Kanjiži

12.06.2014

Dana 11.06.2014.godine Pokrajinska inspekcija zaštite životne sredine Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam graditeljstvo i zaštitu životne sredine uz asistenciju i terensku podršku policije PU Kanjiža obavila je vanrednu inspekcijsku kontrolu na reci Tisi sa vode,potes od Riblje čarde ka staroj šljunkari, u vreme aktivnosti tiskog cveta - između 18 i 20 časova, postupajuć po hitnoj prijavi predsednika Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije - da se u Kanjiži na reci Tisi,mrežama za hvatanje leptirova hvataju živi primerci strogo zaštićene vrste tiski cvet (Palingenia longicaudata) ,na mestu gde je u toku prirodni fenomen cvetanja Tise, kada ovaj strogo zaštićeni insekt u svom prirodnom staništu na kratko u rojevima boravi iznad vode u procesu reprodukcije.

Dva fizička lica su zatečena u početnim aktivnostima nedozvoljenih radnji ,te su identifikovana , a ulovljeni primerci su odmah oduzeti i po instrukcijama entomologa Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode vraćeni u prirodu,o čemu je sačinjen zapisnik. Protiv počinilaca će biti podnet zahtev za pokretanje prekršajnog postupka nadležnom Prekršajnom sudu u Kanjiži.

Tiski cvet (Palingenia longicaudata) je strogo zaštićena vrsta koja se nalazi Prilogu I Pravilnika o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka,životinja i gljiva ( Sl.gl.RS br 5/2010 i 47/2011) Zakonom o zaštiti prirode („Sl. glasnik RS" br.36/09,88/10,91/10-ispr.), čl. 74 stav 1 tačkom 3 i 4 pomenutog člana definisano je:„zabranjeno je hvatati,držati i ili ubijati strogo zaštićene vrste životinja u svim fazama biološkog ciklusa,oštećivati ili uništavati njihove razvojne oblike,jaja,gnezda i legla ,kao i područja njihovog raznožavanja,odmaranja i ugrožavati ili uništavati njihova staništa i sl.;uznemiravati,naročito u vreme razmnožavanja,podizanja mladih,migracije i hibernacije.

Izvor: http://www.ekourb.vojvodina.gov.rs

Povratak...