f Praćenje kvaliteta životne sredine u gradu Novom Sadu - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Praćenje kvaliteta životne sredine u gradu Novom Sadu

16.06.2014

Gradska uprava za zaštitu životne sredine sprovela je tri postupka javne nabavke male vrednosti na osnovu kojih će narednih godinu dana realizovati kontinuirano praćenje kvaliteta životne sredine u Gradu Novom Sadu.

1. PRAĆENjE STANjA I PROGNOZA AEROPOLENA NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA sprovodi Prirodno-matematički faklutet u Novom Sadu. Praćenje stanja i prognoza aeropolena podrazumeva određivanje - merenje koncentracije aeropolena na bazi 24 biljne vrste (leska, jova, tise i čempresi, brest, topola, javor, vrba, jasen, breza, grab, platan, orah, hrast, dud, bor, konoplje, trave, lipa, bokvica, kiselica, koprive, štirovi, pelin, ambrozija). Koncentracija aeropolena se određuje za jedan dan a iskazuje sedmično, mesečno i godišnje za svaku biljnu vrstu pojedinačno.

2. UTVRĐIVANjE PARAMATARA EKOLOŠKOG I HEMIJSKOG STATUSA POVRŠINSKIH VODA NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA U 2014. GODINI sprovodi Institut za javno zdravlje Vojvodine i Gradski zavod za javno zdravlje, Beograd. Utvrđivanje parametara ekološkog i hemijskog statusa površinskih voda na teritoriji Grada Novog Sada u 2014. godini podrazumeva određivanje mikrobioloških i fizičko-hemijskih parametara koji se koriste za procenu ekološko-hemijskog statusa površinskih voda, izradu stručnog mišljenja (dnevnog ili nedeljnog - u skladu sa učestalošću uzorkovanja), izradu godišnjeg izveštaja. Merna mesta za praćenje kvaliteta vode određena su uzimajući u obzir lokalitete na kojima se voda tokom sezone koristi od strane većeg broj ljudi u rekreativne svrhe, a to su: Štrand: Jedriličarski klub ''Danubius 1885'', Sunčani kej 13, Oficirac: USR ''ŠARAN'' Petrovaradin, Petrovaradinska ada bb, Futog: Klub ljubitelja Dunava ''VOK'', Futog i Begečka jama: ''Čarda na jami'', Begečka jama bb.
Parametri koji se prate su: temperatura vode, pH vrednost, elektroprovodljivost, rastvoreni kiseonik, zasićenost vode kiseonikom, biološka potrošnja kiseonika BPK-5, hemijska potrošnja kiseonika KMnO4, amonijum (NH4-N), nitriti (NO2-N), ukupni koliformi, fekalni koliformi, fekalne enterokoke, odnos oligotrofnih i heterotrofnih bakterija, broj aerobnih heterotrofa i suspendovane materije.

3. PRAĆENjE NIVOA BUKE NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA sprovodi Institut IMS AD, Beograd.
Praćenje nivoa buke na teritoriji Grada Novog Sada obuhvata merenje nivoa buke, utvrđivanje celodnevnog (dnevnog, večernjeg i noćnog) nivoa buke u životnoj sredini, izradu mesečnih izveštaja i izradu godišnjeg izveštaja. Merna mesta za praćenje nivoa buke u Gradu Novom Sadu su razvrstana u skladu sa namenom površina definisanom Prostornim planom Grada Novog Sada i ima ih 7 (sedam): Sajmište, dvorište sportskog centra Sajmište - Hajduk Veljkova 11/a, Novo Naselje, dvorište vrtića “Guliver” - Bate Brkića 1, Telep, dvorište Zavoda za hitnu medicinsku pomoć, Novi Sad - Vršačka 28, Petrovaradin, dvorište Osnovne škole ”Jovan Dučić” - Preradovićeva 7, Gradski centar, plato ispred zgrade Vlade AP Vojvodine - Bulevar Mihajla Pupina 16, Gradski centar, terasa u Zmaj Jovinoj ulici 3/1 i Salajka, dvorište u Partizanskoj 37.

Gradska uprava za zaštitu životne sredine će kao i prethodnih godina redovno objavljivati i ažurirati podatke o koncentraciji aeropolena, statusu površinskih voda i nivou buke na internet stranici Gradske uprave za zaštitu životne sredine www.environovisad.org.rs.

Izvor: http://www.novisad.rs/pra-e-e-kvaliteta-zhivotne-sredine-u-gradu-novom-sadu

Povratak...