f Ponavljanje glasanja za člana JSS - prioritetna oblast životna sredina - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Ponavljanje glasanja za člana JSS - prioritetna oblast životna sredina

13.06.2014

Na osnovu žalbe jednog od kandidata upućene 21. maja 2014. godine, Komisijaza sprovođenje postupka izbora članova Zajedničkog konsultativnog odbora Evropskog ekonomskog i socijalnog komiteta i Srbije iz redova civilnog društva je na sastanku održanom 26. maja 2014. godine donela odluku da se poništi izbor Jovana Pavlovića koga je predložio Regionalni centar za životnu sredinu (REC) za člana Zajedničkog konsultativnog odbora, prioritetna oblast zaštita životne sredine i poljoprivreda i ruralni razvoj.

Komisija je takođe donela odluku da se glasanje za člana Zajedničkog konsultativnog odbora Evropskog ekonomskog i socijalnog komiteta i Srbije iz redova civilnog društva, prioritetna oblast zaštita životne sredine i poljoprivreda i ruralni razvoj, ponovi u roku od sedam dana, od dana objavljivanja ove odluke.

Obrazloženje: U žalbi se ističe da predstavnik Regionalnog centra za životnu sredinu (REC) nije mogao da bude uvršten kao jedan od mogućih kandidata za člana Zajedničkog konsultativnog odbora Evropskog ekonomskog i socijalnog komiteta i Srbije iz redova civilnog društva. Ističući da je Regionalni centar za životnu sredinu (REC) organizacija koja je osnovana od strane inostranih vladinih i međuvladinih institucija sa sedištem u Mađarskoj, podnosilac žalbe je naveo da nije moguće da predstavnik ove organizacije bude zvanični i legitimni predstavnik organizacija civilnog društva u Srbiji.

Po prijemu žalbe Komisija je konsultovala Evropski ekonomski i socijalni komitet i od njih dobila odgovor kojim se staje na stanovište podnosioca žalbe. Imajući navedeno u vidu, Komisija je donela odluku kojom se izbor člana Zajedničkog konsultativnog odbora Evropskog ekonomskog i socijalnog komiteta i Srbije iz redova civilnog društva, prioritetna oblast zaštita životne sredine i poljoprivreda i ruralni razvoj poništava i proces glasanja ponavlja.

Procedura za ponovljeno glasanje

Glasanje se ponavlja isključivo za prioritetnu oblast Zaštita životne sredine i poljoprivreda i ruralni razvoj, odnosno za sledeće kandidate:

Irena Cerović, predlagač Beogradski fond za političku izuzetnost

Nebojša Vraneš, predlagač Udruženje za upravljanje otpadom „Zero Waste Serbia“

Rodoljub Živadinović, predlagač Savez pčelarskih organizacija Srbije

Zvezdan Kalmar Krnajski Jović, predlagač Centar za ekologiju i održivi razvoj

Sve organizacije civilnog društva registrovane na teritoriji Republike Srbije koje nisu već glasale za prioritetne oblasti Vladavina prava i socijalno-ekonomski razvoj mogu učestvovati u glasanju.

Glasanje se obavlja na memorandumu organizacije uz navođenje naziva organizacije, matičnog broja organizacije i imena kandidata za koga se glasa. Na memorandumu mora stajati potpis ovlašćenog pravnog zastupnika organizacije i pečat organizacije.

Glasovi mogu biti poslati:

Skenirani, elektronskom poštom, na adresu: djordje.popovic@civilnodrustvo.gov.rs

Poštom na adresu:

Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije

Bulevar Mihajla Pupina 2, istočni ulaz

11000 Beograd

sa napomenom: “Glasanje za kandidate za učestvovanje u radu Zajedničkog
konsultativnog odbora”.

Rok za slanje glasova je 20. jun 2014. godine.

Kandidat koji dobije najveći broj glasova zastupaće interese civilnog društva Srbije u Zajedničkom konsultativnom odboru, prioritetna oblast Zaštita životne sredine i poljoprivreda i ruralni razvoj.

Komisija će nakon isteka roka za glasanje utvrditi broj glasova za sve istaknute kandidate i objaviti ih na internet stranici Kancelarije.Za slučaj da dva ili više kandidata dobiju jednak broj glasova Komisija će doneti odluku o predlaganju kandidata na osnovu dokumentacije priložene uz prijavu.

Glasovi za kandidate biće uzeti u obzir samo ako su dostavljeni na propisan način.

Eventualna pitanja oko postupka glasanja mogu se postaviti Đorđu Popoviću, savetniku u Grupi za međunarodnu saradnju i evropske integracije u Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije na sledeću adresu – djordje.popovic@civilnodrustvo.gov.rs ili telefonom na 011/3130 – 968.

Izvor:http://civilnodrustvo.gov.rs/vesti/ponavljanje-glasova-za-clana-zajednickog-konsultativnog-odbora-jcc-prioritetna-oblast-zivotna-sredina/#more-6447

Povratak...