f AC SU - Poziv na radionicu "Pregovori o pregovorima" - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

AC SU - Poziv na radionicu "Pregovori o pregovorima"

10.06.2014

Poštovana/i,

U ime Centra za evropske integracije (CEI) Beogradske otvorene škole (BOŠ) i Arhus centra Subotica pozivamo Vas da uzmete učešće na Regionalnoj konsultativnoj radionici „Progovori o pregovorima – učešće civilnog društva u procesu pregovora o pristupanju Srbije EU“. Konsultativna radionica se realizuje u okviru projekta „Progovori o pregovorima – aktivno učešće civilnog društva u procesu pregovaranja sa EU“, koji finansira Fondacija za otvoreno društvo Srbija.

Regionalna konsultativna radionica će se održati 11. juna 2014. godine na Otvorenom univerzitetu (II ulaz, Trg cara Jovana Nenada 15) u Subotici od 12.00 do 16.00 časova.

Na Regionalnoj konsultativnoj radionici biće predstavljena inicijativa „Progovori o pregovorima“ kao i osnove procesa pregovora o pristupanju Srbije Evropskoj uniji, postojeći pravni okvir za uključivanje OCD i svih zainteresovanih strana, sa posebnim osvrtom na informisanje i blagovremeni pristup informacijama u procesu pregovora Republike Srbije sa Evropskom unijom.

Putni troškovi, u visini autobuske karte, biće pokriveni od strane organizatora. Organizator snosi putne troškove od mesta stanovanja do Subotice i od Subotice do mesta stanovanja, i troškovi će vam biti nadoknađeni u toku trajanja Regionalne konsultativne radionice za jedan pravac, dok će po dostavljanju originala povratne karte novac biti uplaćen na Vaš račun. Sve ostale putne troškove snosi polaznik/ca. Molimo vas da obavezno sačuvate autobusku kartu i imate broj Vašeg tekućeg računa pri sebi.

Nadam se da ćete biti u mogućnosti da se odazovete našem pozivu i aktivno učestvujete na Radionici.

Molim Vas da Vaše učešće potvrdite najkasnije do 10. juna do kraja dana, na mail eupregovori@bos.rs ili na broj telefona 011 3061372.

Beogradska otvorena škola

CEI - Centar za evropske integracije

Masarikova 5/16

11000 Beograd, Srbija

www.bos.rs/cei

http://eupregovori.bos.rs/Regionalni Arhus centar Subotica
Trg cara Jovana Nenada 15 (II ulaz)
24000 Subotica, Srbija
www.aarhussu.rs

Povratak...