f Platforma: Biomanipulacija jezera bitna - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Platforma: Biomanipulacija jezera bitna

06.06.2014

Platforma za oporavak jezera Palić, pored brojnih mera predviđa i biomanipulaciju jezera. U skladu sa tim u toku je sanacioni izlov ribe.

Stručni saradnik za životnu sredinu Žika Reh objašnjava da se izlovljava karas i da je reč o alohtonoj vrsti ribe koja više prlja vodu u jezeru, nego što ima ulogu u ekosistemu.

Izvor: http://www.yueco.rs/vest/dru-tvo/platforma-biomanipulacija-jezera-bitna

Povratak...