f Bogosavljević Bošković: Procena štete i zagađenja je veliki posao - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Bogosavljević Bošković: Procena štete i zagađenja je veliki posao

06.06.2014

„Ukupne posledice nakon poplava nisu mogle da budu sagledane istog trenutka, pa nas u narednom periodu očekuje veliki posao u vezi s procenom štete i zagađenja“, rekla je ministarka poljoprivrede i zaštite životne sredine prof. dr Snežana Bogosavljević Bošković na otvaranju stručnog skupa „Bujične poplave u Srbiji maja 2014.“.

Ona je istakla da su poplave nanele štetu obradivom zemljištu, a da je zbog voda koje sa sobom nose đubrivo, pesticide i talog, spektar zagađivača veoma širok.

„U velikom broju slučajeva došlo je i do izlivanja opasnih i štetnih materija iz pojedinih skladišta, do odnošenja smeća sa deponija komunalnog otpada, a u pojedinim mestima ima i klizišta koja ugrožavaju naselja i obradivo zemljište. Zabeležena su i prelivanja iz kanalizacija u pojedinim mestima, ugrožena je celokupna flora i fauna.“, objasnila je ministarka poljoprivrede i zaštite životne sredine.

Bogosavljević Bošković je rekla da se posebna pažnja prilikom procene štete mora obratiti i na postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i na izvore za snabdevanje pijaćom vodom.

„Naše reke će i u narednom periodu biti najopterećenije jer donose i zagađenja iz okolnih zemalja zahvaćenih poplavama“, rekla je ministarka i dodala da Ministarstvo i sve nadležne institucije imaju zadatak da sprovode sve aktivnosti na sanaciji posledica poplava i zaštite životne sredine.

Izvor: http://www.mpzzs.gov.rs

Povratak...