f Izveštaj o zagađenju reke Despotovice u Gornjem Milanovcu - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Izveštaj o zagađenju reke Despotovice u Gornjem Milanovcu

09.06.2014

Republička vodna inspekcija je 6.06.2014., po prijavi da je u reci Despotovici primećena crvena boja, izašla na teren kako bi utvrdila da li je došlo do zagađenja u delu reke u Gornjem Milanovcu. Kontaktiran je inspektor iz Užica, koji je obavestio inspekcijski nadzor o mogućem zagađenju otpadnim vodama na ispustu sa desne strane uređenog korita, na lokaciji u ulici Miše Lazića neposredno uz stočnu pijacu. U industrijskom delu izvršena je kontrola svih ulivnih šahti u glavni kolektor i nisu nađeni tragovi crvene boje koja se pojavila u reci Despotovici.

U međuvremenu angažovana je Agencija za zaštitu životne sredine, čija je ekipa izašla na teren radi uzorkovanja otpadnih voda, a takođe je obaveštena i vodna inspekcija.

Do dolaska inspektora za zaštitu životne sredine voda na ispustu se izbistrila i uz konsultaciju sa ekipom Agencije za zaštitu životne sredine uzorkovanje otpadne vode na ispustu je odloženo jer se voda potpuno izbistrila.

Po izjavi predstavnika Javnog komunalnog preduzeća, ispust na kom se pojavila obojena voda je od kišne kanalizacije. Zbog čestog zagušenja fekalne kanalizacije iz individualnih stambenih objekata (oko 10 domaćinstava) zbog sleganja terena u ulici Miše Lazića napravljen je bajpas na kišnu kanalizaciju.

U navedenoj ulici nema registrovanih privrednih subjekata. Obilaskom terena i kontrolom šahti u ulici Heroja Lukovića br. 14 koja je u neposrednoj blizini pomenute lokacije utvrđeno je da se u dvorištu na navedenoj adresi najverovatnije pravi behaton, a tragovi boje bili su vidljivi u dvorištu i oko šahta. U momenu obilaska vodnog inspektora i inspektora za zaštitu životne sredine, sa predstavnikom JKP, na lokaciji niko nije zatečen, dvorište je zaključano, nema vidljive table o podacima eventualno registrovanog pravnog lica. Po izjavi inspektora, pretpostavlja se da je crvena boja na ispustu upravo iz gore pomenutog domaćinstva odnosno iz šahta u dvorištu, što je konstatovano i u zapisniku koji je sačinio vodni inspektor.

Inspekcija će naknadno utvrditi uzroke ovog zagađenja i postupiće u skladu sa svojim ovlašćenjima.

Izvor: http://www.mpzzs.gov.rs

Povratak...