f AC SU – Obeležen Dan zaštite životne sredine i u Subotici - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

AC SU – Obeležen Dan zaštite životne sredine i u Subotici

05.06.2014

Regionalni Arhus centar Subotica i Centar za ekologiju i održivi razvoj su se priključili svetskoj akciji obeležavanja 5. juna, Dana zaštite životne sredine.

Aktivisti Arhus centra i CEKOR-a su deljenjem promotivnog materijala i interaktivanim razgovorom sa građanima ukazivali na značaj odgovornijeg ponašanja prema našem okruženja.

Regionalni Arhus centar sprovodi ovu aktivnost u okviru projekta koji ima za cilj ne samo jačanje kapaciteta centra, već i bolju primenu Zakona o Arhuskoj konvenciji u praksi, a podržan je i od strane Ministarstva životne sredine.

Svetski dan zaštite životne sredine prvi put je obeležen 1972. godine i predstavlja jedan od glavnih načina kroz koje UN širom sveta razvija svest o životnoj sredini, podstiče političku pažnju i akciju na unapredjenju kvaliteta životne sredine. Ovogodišnji moto akcije je “Podignimo glas, a ne nivo mora“.

Povratak...