f Subotica primer u upravljanju medicinskim otpadom - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Subotica primer u upravljanju medicinskim otpadom

04.06.2014

U Subotici se mesečno skladišti do 100 kilograma farmacetskog otpada i tri tone medicinskog otpada koji se steriliše u Pogonu za preradu infektiovnog otpada u Opštoj bolnici Subotica. Problem je što se farmaceutski otpad može, po važećem zakonu, skladištiti godinu dana na bezbedno mesto, a u proteklih pet godina u prostorijama koje je obezbedila lokalna samouprava uskladišteno je 3300 kilograma farmaceutskog otpada.

Procenjuje se da je u Srbiji, trenutno lagerovano oko 200 tona farmaceutskog otpada, odnosno lekova kojima je istekao rok upotrebe. Problem je alarmantan, jer Srbija još nema sistem za  uništavanje industrijskog i medicinskog otpada i zbog toga se opasan otpad izvozi u Mađarsku i Austriju na spaljivanje. Sama klasifikacija, transport, carinjenje, pa postupak uništavanja koštaju mnogo državu, jer se cene za izvoz kreću od 1,5 do 6 evra po kilogramu.

Stari lekovi se prikupljaju od građana, apoteka i farmaceutskih kuća da bi se uskladištili na bezbednom mestu.  Apoteka Subotice od 2008.godine, od kada skladišti farmaceutski otpad do danas je  izvršila prikupljanje, rukovanje, skladištenje, odlaganje tri tone  lekova, sa isteklim rokom trajanja u cilju smanjenja nastajanja otpada.

U zdravstvenim ustanovama Srbije postoji mnogo lekova s isteklim rokom trajanja koji su dobijeni kao humanitarna pomoć, a same ustanove nemaju novca da ga izvezu. U taj otpad, između ostalog, spadaju i upotrebljene igle, bočice, špricevi, pacijentovi lični lekovi, lekovi s isteklim rokom trajanja itd. U subotičkoj bolnici nalazi se Pogon za preradu medicinskog infektivnog otpada, koji nakon što se steriliše postaje neopasan otpad i odlaže se na deponiju, zajedno sa komunalnim otpadom.

Pored otpada iz Bolnice na obradu stiže i otpad iz domova zdravlja iz Subotice, Bačke Topole i Malog Iđoša, kao i iz svih drugih ambulanti sa područja tih opština.

Procena je da se mesečno obrađuje oko 3 tone medicinskog otpada, a godišnje se  uništava oko 35 tona  na 120 stepeni, a potom i njegovo fizičko uništavanje.

Prema propisima EU otpad mora da se odvoji na mestu nastajanja, zatim na poseban način pakuju i obeležavaju. Hemijski, farmaceutski i citostatički otpad pakuje se u vreće ili kontejnere koji su obeleženi crvenom bojom, otpad koji je oštar ili infektivan obeležen je žutom bojom.

Izvor: http://www.subotica.com/vesti/subotica-primer-u-upravljanju-medicinskim-otpadom-id19523.html

Povratak...