f Skup u RHMZ o uticaju klimatskih promena na privredu - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Skup u RHMZ o uticaju klimatskih promena na privredu

31.05.2014

Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ) najavio je danas da će 4. i 5. juna održati skup o uticaju klimatskih promena na različite privredne grane.

Na skupu će biti predstavljni radovi o upotrebi meteoroloških i klimatoloških podataka u šumarstvu, poljoprivredi, hidrologiji, turizmu, kvalitetu voda i zdravstvu, a svi imaju za cilj da se podigne svest o adaptaciji na klimatske promene.

Skup se održava u okviru Orijentgejt (Orientgate) projekata i ima za cilj da poveže one koji su odgovorni za planiranje politike i donošenje odluka u vezi sa klimatskim promenama sa onima koji poseduju znanje o klimi.

Projekat istražuje klimatske rizike sa kojima se suočavaju priobalne, ruralne i urbane zajednice i doprinosi boljem razumevanju uticaja variabilnosti i promene klime na vodne režime, šume i poljoprivredne ekosisteme.

Kako je precizirano, projektni partneri analiziraju specifične potrebe za adaptacijom u oblasti hidroenergetike, kao i u poljoprivredno prehrambrenom i zdravstvenom sektoru.

Rezultat skupa trebalo bi da budu najnovija znanja o klimatskim uslovima koja će biti na raspolaganju kreatorima politike, kao što su urbanisti, institucije odgovorne za zaštitu prirode, regionalne i lokalne agencije za razvoj i organi nadležni za javne radove.

Izvor:http://zelenasrbija.rs/srbija/6785-skup-u-rhmz-o-uticaju-klimatskih-promena-na-privredu

Povratak...