f Informacija o incidentu - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Informacija o incidentu

28.05.2014

Na osnovu izvršeng inspekcijskog nadzora, a na osnovu primljene informacije o incidentu u "HIP Azotara" doo Pančevo, ulica Spoljnostarčevačka broj 80 potvrđujemo ranije navedene informacije. Takođe, obaveštavo o sledećim dodatnim informacija:

Tip incidenta: Nekontrolisano ispuštanje

Detalji o prekoračenim GVE ako su dostupni : nisu postojali uslovi za merenje emisije po važećim propisima

Vrsta uzorka: -

Fotografisano: DA

Emisija neprijatnih mirisa: DA

Prisustvo neprijatnih mirisa: U životnoj sredini NE, u radnoj sredini DA

Osetljivost (uočljivost) neprijatnih mirisa: samo u radnoj sredini i to samo u pogonu Karbamid

Intezitet neprijatnih mirisa: u životnoj sredini amonijak se nije osećao

Preduzete ili planirane preventivne mere: zaustavljanje pogona Karbamid i zamena zaptivača

Verovatnoća ponovnog incidenta: mala

Detalji o drugim relevantnim podacima ili dodatnim informacijama: nema

Procena ugroženosti stanovništva i objekata : nisu ugroženi

Priroda ispuštene supstance i njen potencijalne uticaj na stanovništvo: Amonijak je toksičan

Izdati nalozi operateru: sve mere su preduzete tako da nije bilo potrebe za novim nalozima

Očekivani efekti preduzetih korektivnih mera: -

Očekivani efekti izdatih naloga: -

Postoje elementi za sankcije: ne

Pokrajinski sekretarijat će nastaviti kantrolu navedenog operatera i izvestiti javnost o svim daljim preduzetim merama kao i njihovim rezultatima.

Izvor: http://www.ekourb.vojvodina.gov.rs

Povratak...