f AC SU – Saopštenje za javnost - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

AC SU – Saopštenje za javnost

28.05.2014

Regionalni Arhus centar Subotica podseća sve zainteresovane građane da rok za dostavljanje mišljenja, primedbi i sugestija na Platformu za unapređenje ekološkog statusa jezera Palić i njegove okoline, ističe u nedelju 1. juna. Pismene primedbe se mogu do tog datuma dostaviti elektronskim putem na adresu: zivotnasredina@subotica.rs ili direktno u kancelariju broj  226 na II spratu Gradske kuće. 

Platforma i Akcioni plan su dostupni na sajtu http://www.subotica.rs/sr/7998/platforma-za-unapredjenje-ekoloskog-statusa-jezera-palic-i-njegove-okoline.

Takođe, podsećamo da je održana prezentacija predloga Plana upravljanja Parkom prirode „Palić“, te da je plan na javnom uvidu do 5. juna 2014. godine, do kada se mogu proslediti primedbe i predlozi u pisanoj formi na adresu JP “Palić-Ludaš”:

-       Kanjiški put 17a, Palić

-       Elektronskom poštom na adresu: office@palic-ludas.rs    

-       Kontakt telefon: 024 753 121.

Predlog plana je dostupan u štampanom obliku u prostorijama Upravljača (Upravnoj zgradi na Paliću, Kanjiški put 17a i Vizitorskom centru „Ludaš“ u Hajdukovu, Prespanska 12) svakog radnog dana od 7.00 do 15.00,  kao i na sajtu:  www.palic-ludas.rs.

 

Ujedno, pozivamo predstavnike mesnih zajednica, javnih preduzeća i ustanova i drugih institucija, nevladinog sektora i celokupnu javnost da dostave svoja mišljenja u vezi sa gorenavedenim aktima, te doprinesu što boljim i kvalitetnijim dokumentima.

 

Povratak...