f Pomoć organskim proizvođačima - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Pomoć organskim proizvođačima

23.05.2014

Zbog sveopšte teške situacije u našoj zemlja prouzrokovane poplavama, pored pomoći koja se nesebično pruža proteklih dana svim ugroženima, neophodno je napraviti plan pružanja pomoći organskim proizvođačima, saglasni su najvažniji akteri u ovom sektoru u Srbiji, od Udruženja TERRA’S i Serbija Organike do Zelene mreže Vojvodine, organskih farmera i stručnjaka poput, prof. dr Branke Lazić.

O ovoj temi se razgovaralo nakon predavanja „Organska proizvodnja – osnov zdravog života i društveno odgovornog poslovanja“ održanog na Novosadskom sajmu, u petak, 23. maja 2014. godine u organizaciji Uprave za privredu grada Novog Sada. 

Prvi korak je komunikacija sa registrovanim poljoprivrednim proizvođačima i utvđivanje obima štete, a potom planiranje i realizacija konkretnih koraka sa ciljem da se nastale štete u najvećoj mogućoj meri saniraju.

Poplava, erozije, grad čine ne samo ekonomsku, već i ekološku katastrofu. Sa pravom brinem o daljem razvoju organske poljoprivrede i znam da je neophodna i materijalna pomoć upravo namenjena otklanjanju posledica, a još više pravcima ekološkog razvoja Srbije u čemu organska poljoprivreda ima posebno mesto, reči su prof. dr Branke Lazić.

- Velike bitke i rad smo prošli. Zalažem se za posebne fondove pomoći organskoj proizvodnji i apelujem da svi akteri u organskoj proizvodnji, svako na svoj način, donira pomoć u znanju, setvenom/sadnom materijalu, biološkim sredstvima, organskom đubrivu, pozvala je, profesorica Lazić, ukazujući da je danas prijateljska misao, reč, jedan mejl ili telefonski poziv značajan, jer daje hrabrost ljudima da krenu dalje i znaju da ima neko ko brine o njima.

Povratak...