f Građani Kera protiv postavljanja bazne stanice mobilne telefonije - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Građani Kera protiv postavljanja bazne stanice mobilne telefonije

26.05.2014

Stanovnici naselja Ker sprečili su, odnosno, odložili postavljanje bazne stanice mobilne telefonije na teritoriji svoje mesne zajednice, i koriste sva sredstva da spreče postavljanje u budućnosti. Oko 200 građana potpisalo je peticiju za zaustavljanje postavljanja bazne stanice mobilne telefonije na jednom privatnom placu, na teritoriji ovog naselja.

Građani ističu da nisu bili na vreme obavešteni o izvođenju radova, te traže da se nastavak radova odloži za mesec dana. Tim povodom održan je sastanak između predstavnika Mesne zajednice Ker, građana, predstavnika gradske uprave i kompanije  „Telekom“, kako bi se rešio problem, ali sastanak nije dao rezultate.

U gradskoj upravi ističu da je postavljanje bazne stanice potpuno bezbedno za zdravlje ljudi i životnu sredinu. Predstavnici grada dalje objašnjavaju, da je ispoštovana zakonska procedura i izrađena je studija o proceni uticaja na životnu sredinu od strane akreditovane laboratorije. Na taj projekat, koji predviđa sve mere zaštite životne sredine i bezbednosti zdravlja ljudi, data je saglasnost.

Nadležni iz kompanije „Telekom”, nisu želeli da komentarišu slučaj, odnosno da kažu kada će biti nastavljeni radovi na postavljanju repetitora, ali su istakli da on nije štetan po zdravlje ljudi, a višestruko doprinosi poboljšanju usluga ove kompanije.

Izvor:http://www.subotica.com/vesti/gradjani-kera-protiv-postavljanja-bazne-stanice-mobilne-telefonije-id19408.html

Povratak...