f Ekološka pretnja lozničkom kraju: Izliva se toksična masa iz rudnika - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Ekološka pretnja lozničkom kraju: Izliva se toksična masa iz rudnika

26.05.2014

U rudniku “Stolice” u Kostajniku kod Krupnja pukla je brana usled čega je počelo izlivanje toksične jalovine iz odlagališta prerađene rude antimona.

Pokrenuta toksična masa je formirala “sivu reku” koja preti da ugrozi životnu sredinu u slivu reke Korenite koja se uliva u Jadar, a Jadar u Drinu, saopštio je Gradski štab za vanredne situacije u loznici, koji je o tome obavestio Republički štab za vanredne situacije.

O izlivanju jalovine koja preti da ugrozi rečne slivove grada Loznice iz Operativnog centra Gradskog štaba su informisali preduzeće “Farmakom” i rukovodstvo opštine Krupanj na čijoj teritoriji je došlo do ekološkog akcidenta, koji je usledio posle velike poplave i pojave klizišta u tom kraju.

Prve informacije ukazuju da je potrebno hitno sanirati stari ili izgraditi novi kolektor otpadne vode ispod jalovine na Stolicama. U okviru ranije započetog preventivnog delovanja na zaštiti zdravlja građana, u lozničkom kraju je ubrzana aktivnost na dezinfikovanju objekata domaćinstava zahvaćenih poplavama.

Uz pomoć ABHO jedinice Vojske Srbije taj posao je juče završen u 156 kuća u Runjanima i Klupcima, a do sada je dezinfekcija obavljena na više od dve hiljade domaćinstava.

Izvor: http://www.ekologija.rs/ekoloska-pretnja-loznickom-kraju-izliva-se-toksicna-masa-iz-rudnika

Povratak...