f Danas Međunarodni dan biodiverziteta - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Danas Međunarodni dan biodiverziteta

22.05.2014

Širom sveta danas se obeležava Međunarodni dan biodiverziteta, datum koji su ustanovile Ujedinjene nacije kako bi upozorile i razvijale svest javnosti o značaju i neophodnosti očuvanja biološke raznovrsnosti.

Kako je saopštio Zavod za zaštitu prirode Srbije, ovaj značajan ekološki datum Srbija je dočekala sa punom pripravnošću u vanrednoj odbrani od poplava i u atmosferi neverice i tuge zbog tragičnih posledica ove prirodne katastrofe.

"Priroda je, još jednom pokazala svoju snagu. Poplava koja je pogodila Srbiju ujedno još jednom podseća da priroda ima i svoje mehanizme ublažavanja takvih katastrofa", naglašava se u saopštenju.

Direktor Zavoda za zaštitu prirode Srbije Aleksandar Dragišić kazao je da centri biodiverziteta, prirodna staništa imaju veliki potencijal u ublažavanju posledica prirodnih katastrofa, a ujedno i obezbeđuju brojne resurse od velikog značaja za čoveka

On je, kako se navodi u saopštenju, kazao da je Zavod u saradnji sa Sekretarijatom za zaštitu životnu sredine Beograda završio studiju zaštite Forlanda leve obale Dunava jednog od najvećih plavnih područja u delu Dunava koji protiče kroz Srbiju, najznačajnijih staništa orla belorepana.

"Prostor je specifične plavne šumske vegetacije koja štiti od erozije i biljnih i životinjskih vrsta čiji život je vezan ili zavisi od vode. Očuvanje ovih i sličnih vlažnih područja, sprečavanje neplanske gradnje, prenamene prostora, nekontrolisanog bacanja otpada i drugih degradirajući postupaka čoveka, uslov su sprečavanja opadanja biodiverziteta", kazao je on.

Prema njegovim rečima, zaustavljanje opadanja biodiverziteta značajno je ne samo sa nacionalnog, već i sa međunarodnog stanovišta.

"Opstanak divljeg biljnog i životinjskog sveta neposredno zavisi od korišćenja prirodnih resursa. Održivo upravljanje resursima, tradicionalni oblici privređivanja, neposredno doprinose očuvanju biološke raznovrsnosti, a ujedno su dobar osnov za razvoj lokalnih zajednica", istakao je Dragišić.

Kako se navodi u saopštenju, prema podacima Svetske unije za zaštitu prirode (IUCN), od 52.017 procenjenih vrsta u svetu, 17.936 je pred istrebljenjem, a od 5.490 sisara, 78 vrsta je nestalo ili više ne živi u divljini, 188 vrsta je kritično ugroženo, 450 je ugroženih i 492 su ranjive vrste, dok je od 6.285 vrsta vodozemaca koji su jedna od najugroženijih grupa na Planeti 1.895 je pred nestajanjem.

Izvor: http://zelenasrbija.rs/srbija/6758-danas-medjunarodni-dan-biodiverziteta

Povratak...