f Pre dostavljanja humanitarne pomoći najpre pozvati Crveni krst Beograda - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Pre dostavljanja humanitarne pomoći najpre pozvati Crveni krst Beograda

22.05.2014

Crveni krst Beograda apeluje na fizička i pravna lica koja žele da pošalju pomoć ugroženima sa područja opštine Obrenovac da kontaktiraju tu ustanovu kako bi dobili informaciju gde da dostave donaciju. Na takav način pomoć za ugrožene će biti distribuirana na mesta gde postoji potreba za tim.

Kontakt telefoni Crvenog krsta koji su otvoreni svakog dana od 8 do 20 sati su: 011/4119-850, 011/4119-851 i 011/4119-852 ili na i-mejl adresu beograd@redcross.org.rs.

Izvor: http://www.beograd.rs/cms/view.php?id=1603571

Povratak...