f AC SU - Prezentovan predlog Plana upravljanja Parkom prirode „Palić“ - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

AC SU - Prezentovan predlog Plana upravljanja Parkom prirode „Palić“

22.05.2014

JP “Palić-Ludaš” je, 22. maja, u Gradskoj kući, predstavilo predlog Plana upravljanja Parkom prirode  „Palić“ za period 2014 - 2023. godine. Po običaju skroman odziv, posebno predstavnika preduzeća, kao što su Zoološki vrt, Turističke agencije Subotica ili JP “Park-Palić” čija je delatnost vezana za ovo područje. Stoga je predloženo da se nakon javnog uvida, pred skupštinsko usvajanje, još jednom prezentuje Plan javnosti, a za očekivati je da to bude do kraja juna ili početkom jula.

Takođe, je predloženo da se poseban dopis pošalje svim preduzećima, kao i mesnim zajednicama sa područja obuhvaćenim Planom, sa molbom da se aktivnije uključe u cilju dobijanja što kvalitetnijeg dokumenta.

Snježana Mitrović, je saopštila da je Regionalni Arhus centar Subotica objavio informaciju o javnoj raspravi, ali da to očito nije dovoljno i da se, kao što je to bio slučaj sa nedavnom raspravom o Platformi sanacije jezera Palić, treba dodatno pojedinačno pozivati.

O javnoj raspravi je informisao i Yu eco rtv: http://www.yueco.rs/vest/dru-tvo/prezentovan-predlog-plana-upravljanja-parkom-prirode-pali

Plan je na javnom uvidu do 5. juna 2014. godine, do kada se mogu proslediti primedbe i predlozi u pisanoj formina adresu JP “Palić-Ludaš”:

-       Kanjiški put 17a, Palić 

-       Elektronskom poštom na adresu: office@palic-ludas.rs   

-       Kontakt telefon: 024 753 121. 

Predlog plana je dostupan u štampanom obliku u prostorijama Upravljača (Upravnoj zgradi na Paliću, Kanjiški put 17a i Vizitorskom centru „Ludaš“ u Hajdukovu, Prespanska 12) svakog radnog dana od 7.00 do 15.00,  kao i na sajtu:  www.palic-ludas.rs.

Povratak...