f AC SU - Prezentovana Platforma o Palićkom jezeru - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

AC SU - Prezentovana Platforma o Palićkom jezeru

19.05.2014

Gradska uprava Subotica je, 15. maja, upriličila javnu prezenataciju Platforme za unapređenje ekološkog statusa Palićkog jezera i njegove okoline koju je formulisala radna grupa imenovana od strane gradonačelnika Subotice Jenea Maglaija. Cilj Platforme, usvojene i na Gradskom veću, je da se sagleda stanje jezera Palić, predlože mere za poboljšanje njegovog ekološkog statusa i definišu aktivnosti čija će koordinisana realizacija dovesti do željenih rezultata. 

Širi izveštaj sa skupa je objavljen na Internet strani Grada Subotice: www.subotica.rs/sr/8015/predstavljena-platforma-za-unapredjenje-ekoloskog-statusa-palickog-jezera, a audio zapis na: www.subotica.info/2014/05/15/palic-je-resurs-kakvog-u-regionu nema#sthash.8jWHGWst.dpuf.

Nakon prezentacije je usledila diskusija u koju se uključila, Snježana Mitrović, angažovana u Arhus centru i Udruženju TERRA’S. Na početku je podsetila prisutne da ih donosioci odluka nisu slušali u proteklih skoro deceniju, a skretali su ima pažnju da ne troše sredstva na izradu Studije, već da se prvo sačini plan aktivnosti na sanaciji najvećih zagađivača jezera (kanalizacija, poljoprivreda i sl.) na čemu su insistirali subotički stručnjaci. Preokret se desio prošle godine, kada je Mišel Rohman, hidrolog koga je Vlada Nemačke angažovala da u JP “Park Palić” pomogne u ovom poslu, razmišljao da “digne ruke” od svega i napusti naš grad.

- Uspela sam dogovoriti sastanak sa tadašnjim gradnačelnikom, Modestom Dulićem, koji je sagledao sve predloge i odlučio da se započne izrada Platforme koju je osmislio njegov pomoćnik za životnu sredinu, dr Gabor Mesaroš, rekla je Snježana Mitrović i dodala da je za pohvalu što je novi gradonačelnik, Jene Maglai, nastavio i intezivirao rad na Platformi.

Generalno uzev Platforma je dobro urađena, sa razrađenim najvažnijim problemima, odnosno uzrocima zagađivanja jezera Palić, za razliku od Akcionog plana koji je loše napisan sa nedorečenim aktivnostima. Kako je sugerisala, Snježana Mitrović, u cilju praćenja zacrtanih aktivnosti, neophodno je utvrditi rokove realizacije, makar to bila jedna ili dve decenije.

Međutim, pojedini delovi teksta su predugački i teško razumljivi, te je neophodno da stručno lice rediguje tekst, uredi ga i preradi ne menjajući suštinu. Nije primereno da se tako nesređen dokument nađe na zvaničnoj Internet strani Grada Subotice, a to nije prvi put. Takođe, je ukazala na neophodnost prevoda svih, pa i ovog dokumenta, na mađarski i hrvatski jezik.

Primedbe i predloge će zajednički dostaviti Regionalni Arhus centar i Udruženje TERRA’S.

Obaveštavaju se svi zainteresovani da pismene primedbe i sugestije mogu do 1. juna 2014. godine dostaviti Službi za zaštitu životne sredine i održivi razvoj Gradske uprave Subotica:

-       Poštom na adresu: Gradska uprava Subotica, Služba za zaštitu životne sredine, Trg slobode 1, 24000 Subotica;

-       Lično u Gradsku kuću, drugi sprat, kancelarija broj 226;

-       E-mail: zivotnasredina@subotica.rs 

Kompletan tekst Platforme sa Akcionim planom može se preuzeti sa sajta Grada Subotice: www.subotica.rs/sr/7998/platforma-za-unapredjenje-ekoloskog-statu.... i do 1

 

Povratak...