f Recikleri: Država duguje reciklerima 1,5 milijardi dinara - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Recikleri: Država duguje reciklerima 1,5 milijardi dinara

16.05.2014

Država duguje reciklerima 1,5 milijardi dinara, na osnovu naknade za upravljanje opasnim otpadom, izjavila je danas predsednica Udruženja reciklera Srbije Ana Petrović Vukićević.

Ona je u Privrednoj komori Srbije (PKS), na javnoj debati o zelenoj industriji i potencijalu reciklaže, kazala da su recikleri u 2013, preradili 60,5 miliona kilograma opasnog otpada.

Na skupu je rečeno da su recikleri u Srbiji u 2013. preuzeli 1,7 miliona tona otpada, od čega je 100.000 tona opasan otpad, ostalo je neopasan.

Još jedan od problema sa kojim se recikleri u Srbiji suočavaju, je to što još nije raspisan konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za 2014. godinu, navela je Vukićević.

Recikleri čekaju i formiranje Fonda zelene ekonomije, nekadasnsji Fond za zaštitu životne sredine, ali kako je Vukićevićeva navela, formiranje Fonda nije moguće bez izmena i dopuna seta "zelenih zakona".

"Sistem naplate eko taksi je najveći problem, jer država ne sprovodi postupke prinudne naplate za nesavesne zagađivače", istakla je Vukićevićeva.

Predstavnik Agencije za zaštitu životne sredine Nebojša Redžić kazao je da u svetu postoje predviđanja, da će se za 10 do 15 godina, otpad generisati sedam puta više nego danas, dodajući da Srbija sadašnjom tehnologijom to ne može da isprati.

Predstavnik Delegacije Evropske unije u Srbiji Frejk Janmat istakao je da Srbija, prilagodjavajući se standardima EU, postepeno primenjuje evropsko zakonodavstvo, dodajući da se 35 odsto evropskih zakona odnosi na ekologiju.

Na skupu je rečeno da u Srbiji postoji 2.200 firmi koje se bave reciklažom i one zapošljavaju oko 10.000 ljudi. Ukupno se reciklira 15 odsto otpada, dok se u Evropi reciklira više od 55 odsto.

Javnu debatu organizovao je Centralno - evropski forum za razvoj (CEDEF) u saradnji sa PKS, Ministarstvom rudarstva i energetike i Ministarstvom gradjevinarstva i urbanizma.

To je peta debata o upravljanju komunalnim i industrijskim otpadom u Srbiji, a do 3. jula održaće se još dve, o tretmanu opasnog otpada i o deponijama.

Kako je rečeno, nakon ciklusa javnih debati, biće objavljen vodič "Preporuke za zelenu Srbiju".

Izvor: http://zelenasrbija.rs/srbija/6752-recikleri-drava-duguje-reciklerima-15-milijardi-dinara

Povratak...