f Predstvaljen prvi nacionalni metaregistar o životnoj sredini - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Predstvaljen prvi nacionalni metaregistar o životnoj sredini

14.05.2014

U organizaciji Privredne komore Beograda i Agencije za zaštitu životne sredine, Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije, predstavljen je prvi nacionalni metaregistar za informacije o životnoj sredini: EKOREGISTAR.

O značaju EKOREGISTRA govorili su Filip Radović, direktor Agencije za zaštitu životne sredine RS, Olivera Zurovac-Kuzman, predstavica OEBS-a,  Tina Janjatović, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, kao i članovi projektnog tima koji je realizovao projekat EKOREGISTAR. Ekoregistar predstavlja bazu podataka i ujedno je i portal ka već postojećim bazama i dokumentima sa informacijama iz oblasti zaštite životne sredine. 

Prezentacije sa skupa se mogu preuzeti na sajtu: ttp://www.kombeg.org.rs/Komora/centri/CentarZaRazvojTehnologijeIEkologiju.aspx?veza=3600

Izvor: http://www.kombeg.org.rs/Vesti.aspx

Povratak...