f Korov na grobljima - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Korov na grobljima

08.05.2014

Osim što se veliki broj sugrađana žali na nepokošenu travu po gradu, našoj redakciji obratili su se Subotičani koji su se žalili na visoki korov na gradskim grobljima. Reč je pre svega i Kerskom i Senćankom groblju. U Pogrebnom preduzeću ističu da je problem košenja trave prisutan nekoliko godina, prvobitno zbog nedostatka adekvatne mehanizacije, a zatim i zbog nedevoljnog finansiranja od ove godine. Za namenu košenja trave na grobljima, Direkcija nije obezbedila finansijska sredstva, dok je iz Fonda za zaštitu životne sredine odobren iznos od milion i 500 hiljada dinara, koji je kasnije rebalansom budžeta uvećan.

Ruža Zeković otišla je juče sa svojom sestrom na majčin grob, do kojeg nisu mogle da priđu od prevelike trave. Ona ističe da je oko samog groba sve uredno, jer su platiti grobara da to održava, ali je prilaz tom delu zarastao u travu. 

Tokom prošle godine sva groblja su pokošena između sedam i devet puta, a taj posao koštao je 10 miliona dinara i bio je finansiran od strane Direkcije za izgradnju grada, Fonda za zaštitu životne sredine i sopstvenih sredstava JKP Pogrebno. S obzirom na to da takva praksa više ne postoji, trava na grobljima će ove godine biti ređe košena, osim u slučaju mesta koje se priprema za sahranu.

U JKP Pogreno ističu da je naknada koju građani plaćaju namenska i koristi se pre svega za održavanje postojećih objekata, ograda i saobraćajnica u kom slučaju veoma mali deo ostaje za finansiranje košenja trave i čišćenja rampi smeća.

Izvor: http://www.yueco.rs/vest/dru-tvo/korov-na-grobljima

Povratak...