f Prolećna akcija čišćenja i uređenja grada - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Prolećna akcija čišćenja i uređenja grada

09.05.2014

Javno komunalno preduzeće „Čistoća i zelenilo" će prolećnu akciju čišćenja i uređenja grada sprovesti u periodu od 13. maja do 7. jula.

U sklopu prolećnog komunalnog uređenja gradskih i vangradskih mesnih zajednica JKP «Čistoća i zelenilo» će postavljati kontejnere (V=5 m3) za sakupljanje kabastog otpada iz domaćinstava. Kontejneri će se postavljati dinamikom koja je predviđena prograno, a prazniće se po potrebi. Nakon uklanjanja kontejnera Interventna grupa JKP «Čistoća i zelenilo» će urediti punktove na kojima je sakupljan kabasti otpad..

Akcija počinje u utorak i sredu, 13. i 14. maja u mesnim zajednicama Palić i Veliki Radaniovac. Kontejneri za sakupljanje kabastog otpada će na Paliću biti postavljeni na Trgu Mađar Lasla, uglu Ludoške ulice i Horgoškog puta, uglu ulica Rogaške i dr. L. Mardešića, uglu Barske ulice i Kanjiškog puta i na uglu Bohinjske i Trogirske ulice. U mesnoj zajednici Veliki radanovac kontejenri će biti postavljeni u Peščarinoj ulici (kod samoposluge), u Voćarskoj ulici i kod Doma mesne zajednice.

U vangradskim mesnim zajednicama Čantavir, Dušanovo, Višnjevac, Stari Žednik Novi Žednik i Đurđin, sakupljanje kabastog otpada vrši se tako što građani iznose kabasti otpad ispred svojih kuća, odakle će se autosmećarem odvesti na gradsku deponiju.

Stručni nadzor nad realizacijom Programa čišćenja i uređenja Grada Subotice u 2014. godini sprovodiće JP “Direkcija za izgradnju Grada Subotice” i Služba za inspekcijsko - nadzorne poslove Opštinske uprave Subotica.

Raspored odnošenja kabastog otpada po gradskim i vangradskim mesnim zajednicama možete videti na sajtu: http://www.subotica.com/vesti/prolecna-akcija-ciscenja-i-uredjenja-grada-id19260.html.

Izvor:http://www.subotica.com/vesti/prolecna-akcija-ciscenja-i-uredjenja-grada-id19260.html

Povratak...