f Obaveštenje o javnom uvidu: predlog plana upravljanja Parkom prirode "Palić" - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Obaveštenje o javnom uvidu: predlog plana upravljanja Parkom prirode "Palić"

05.05.2014

Javno preduzeće “Palić Ludaš“ Palić u cilju obezbeđivanja učešća javnosti, stavlja na javni uvid predlog Plana upravljanja Parkom prirode  „Palić“ za period 2014.-2023. godine. Javni uvid traje u periodu od 05.05.2014. do 05.06.2014.

Materijal je dostupan u štampanom obliku u prostorijama Upravljača (Upravnoj zgradi na Paliću, Kanjiški put 17a, i Vizitorskom centru „Ludaš“ u Hajdukovu, Prespanska 12) svakog radnog dana od 7h do 15h,  na sajtu upravljača www.palic-ludas.rs.

Prezentacija predloga Plana i Javna rasprava će se održati 22.05.2014. godine u Gradskoj kući u Subotici (Trg Slobode 1, Plava sala gradske kuće) sa početkom u 12.00 časova.

JP „Palić-Ludaš“ Palić poziva javnost da izvrši uvid u pomenuti predlog Plana upravljanja i najkasnije do 06.06.2014. dostavi mišljenja, primedbe i predloge u pisanom obliku na adresu Upravljača: JP „Palić-Ludaš“, Kanjiški put 17a, Palić,  ili elektronskom poštom na adresuoffice@palic-ludas.rs.  Kontakt telefon Upravljača je 024 753 121. 

Izvor: http://www.ludas.rs/news.php?content_id=3&news_id=52#

Povratak...