f Seminar: Uspešno planiranje i vođenje kampanja javnog zagovaranja u oblasti zaštite životne sredine - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Seminar: Uspešno planiranje i vođenje kampanja javnog zagovaranja u oblasti zaštite životne sredine

08.05.2014

 

NVO CEKOR organizuje dvodnevni seminar 20. i 21. maja 2014. godine na temu "Uspešno planiranje i vođenje kampanja javnog zagovaranja u oblasti zaštite životne sredine".
Pozivamo zainteresovane predstavnike ekoloških i drugih nevladinih organizacija iz Srbije da se prijave na ovaj seminar.
 
Cilj seminara je da upozna učesnike sa načinima kreiranja i vođenja kampanja javnog zagovaranja za održivu energetiku i održivo upravljanje prirodnim resursima u Srbiji, kao i da pruži smernice za uspešnu saradnju sa medijima.
 
Seminar je organizovan u sklopu dvogodišnjeg projekta koji je započeo u decembru 2012: “Zagovaranje održive energetike i upravljanja prirodnim resursima u zemljama zapadnog Balkana i Turske”, skraćeno – ETNAR, koji se finansira iz EU IPA programa za pomoć civilnom društvu, a koji realizuju Zelena akcija/Friends of the Earth Hrvatske (Zagreb, Hrvatska), CEKOR (Subotica, Srbija), Centar za životnu sredinu (Banja Luka, Bosna i Hercegovina), Centar za ekologiju i energiju (Tuzla, Bosna i Hercegovina), Green Home (Podgorica, Crna Gora) i međunarodni partneri iz Heinrich Boell Foundation (Berlin, Njemačka, kancelarije u Zagrebu i Sarajevu), Friends of the Earth International - FOEI (Amsterdam, Holandija) i Friends of the Earth Europe - FOEE (Brisel, Belgija).
Više informacija na: cekor.subotica@gmail.com

 

Izvor: http://www.cekor.org/index/page/lg/sr/id/541

Povratak...