f Održan trening za izradu planova zaštite od hemijskog udesa - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Održan trening za izradu planova zaštite od hemijskog udesa

05.05.2014

U okviru međunarodnog projekta "Sprovođenje zakona u oblasti kontrole industrijskog zagađenja, sprečavanja hemijskih udesa i uspostavljanja EMAS sistema u Srbiji", dana 05.05.2014. godine, u Skupštini AP Vojvodine, održan je trening državnih službenika i prostornih planera, i imao je za cilj pružanje podrške nadležnim organima u Republici Srbiji u procesu sprovođenja propisa u oblasti zaštite od hemijskog udesa kao i pomoć za usklađivanje nacionalnog zakonodavstva sa EU zakonodavstvom u oblasti SEVESO II Direktive i Direktive o industrijskim zagađenjima.

Zaštita od hemijskog udesa (SEVESO) i kontrola sprečavanja industrijskog zagađenja predstavljaju okosnicu politike zaštite životne sredine EU, a zakonodavno usaglašavanje u ovoj oblasti je složeno i zahtevno u investicionom smislu.

SEVESO Direktiva obavezuje Države članice EU da obezbede da operateri imaju ustanovljenu politiku za sprečavanje velikih udesa. Operateri koji rukuju opasnim supstancama iznad određenih minimalnih količina moraju redovno da informišu javnost koja može biti pogođena udesom, pripremom Izveštaja o bezbednosti, Sistema za upravljanje bezbednošću i Plana reagovanja u slučaju opasnosti. Države članice moraju da obezbede da su Planovi za reagovanje u slučaju opasnosti pripremljeni za okolne oblasti i da su planirane mere za ublažavanje. Takođe je neophodno voditi računa o ovim ciljevima prilikom planiranja namene zemljišta.

U okviru obuke, prisutni su kroz praktične primere stranih eksperata upoznati sa načinom procene izveštaja o bezbednosti i internog plana zaštite od udesa kao, izradom eksternog plana zaštite od udesa vezano za prostorno planiranje i metodologijom njihove primene.

Izvor: http://www.ekourb.vojvodina.gov.rs

Povratak...