f Zagađenje vazduha i dalje problem u EU - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Zagađenje vazduha i dalje problem u EU

02.05.2014

Prve analize zvaničnih podataka pokazale su da je u 2012. godini 11 članica premašilo barem jedan limit u poređenju sa deset zemalja u 2011. godini.

Najnoviji podaci pokazuju da jedan broj članica Evropske unije i dalje premašuje zakonom dozvoljene limite za emisiju zagađivača vazduha. Kao i prethodnih godina, i 2012. je najčešće probijana granica za azotne okside, koju je premašilo devet članica Evropske unije, navela je Evropska agencija za životnu sredinu (EEA). Zagađenju vazduha azotnim oksidima najviše doprinosi drumski saobraćaj. Luksemburg je jedina članica EU koja je probila dve granice. Ipak, na nivou EU je emisija četiri vodeća zagađivača vazduha u 2012. godini smanjena.

Prema evropskoj Direktivi o nacionalnim granicama emisije, članice EU imaju svoje limite za emisiju četiri zagađivača: sumpor dioksida (SO2), azotnih oksida (NOx), amonijaka (NH3) i nemetanskih isparivih organskih jedinjenja (NMVOC).

Prve analize zvaničnih podataka pokazale su da je u 2012. godini 11 članica premašilo barem jedan limit u poređenju sa deset zemalja u 2011. godini.

Drumski saobraćaj zaslužan je za oko 40% ukupne emisije azotnih oksida u EU i jedan je od vodećih faktora koji stoji iza velikog broja slučajeva prekoračenja emisije azotnih oksida.

Statistike pokazuju da smanjenje emisije azotnih oksida od strane sektora drumskog saobraćaja u poslednje dve decenije nije bilo tako veliko kao što je predviđano.

“Zagađenje vazduha i dalje je veoma ozbiljan problem, pogledajte samo visoku koncentraciju zagađenja nedavno zabeleženu u velikim delovima zapadne Evrope. Moramo da popravimo situaciju daljim smanjenjem emisije. Nova tehnologija i praksa mogu da pomognu ali moramo da podstičemo pojedince da nešto preduzmu, npr. da ohrabrujemo alternative za korišćenje automobila”, rekao je direktor Agencije Hans Brojninks (Hans Bruyninckx).

Emisija zagađivača ipak smanjena

Danska i Finska su premašile granice za amonijak a Luksemburg je jedini “probio plafon” emisijom nemetanskih isparivih organskih jedinjanja. Luksemburg je ujedno i jedina članica EU koja je probila dve granice u 2012. godini, za NMVOC i azotne okside.

Podaci Evropske agencije za životnu sredinu pokazuju i da je 27 članica EU (isključujući Hrvatsku koja je u EU ušla 2013.) poštovalo limite za sumpor dioksid.

Nekoliko članica konstantno ima problem sa nacionalnim limitima emisije i npr. Austrija, Belgija, Francuska, Nemačka, Irska, Luskemburg i Španija probile su granice za azotne okside i 2010, i 2011. i 2012. godine.

Istovremeno Danska i Finska tri uzastopne godine premašuju granicu za emisiju amonijaka.

Uprkos kršenju utvrđenih zakonskih granica, emisija sva četiri zagađivača vazduha na nivou EU smanjena je 2012. godine.

Izvor: http://www.ekologija.rs/zagadenje-vazduha-i-dalje-problem-u-eu

Povratak...