f Na pomolu problem za komunalce u Novoj Varoši - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Na pomolu problem za komunalce u Novoj Varoši

05.05.2014

Komunalno preduzeće "Usluga" iz Priboja dalo je rok do 10. maja kolegama iz Nove Varoši da, nakon gotovo 17 godina, prestanu da deponuju smeće na njihovoj deponiji u Druglićima koju su do sada zajednički koristili.

Predsednik Opštine Priboj, Lazar Rvović je rekao da je jedini razlog otkaza to što u Druglićima nema mesta ni za sve veće količine smeća iz Priboja.

"Pre šest godina iz istih razloga otkazali smo komunalcima iz Prijepolja", rekao je Rvović.

Predsednik Opštine Nova Varoš Dimitrije Paunović rekao je da ugovor o korišćenju deponije, potpisan 1997. godine, nema ograničenje trajanja.

"Ukoliko to upozorenje preraste u zabranu, tražićemo pomoć suda, a odvoženje smeća u Drugliće prekinuti samo ako to nalože inspekcijski ili pravosudni organi", rekao je predsednik Opštine Nova Varoš.

Izvor: http://zelenasrbija.rs/srbija/6716-na-pomolu-problem-za-komunalce-u-novoj-varoi

Povratak...