f Druga godina škole ekološkog prava - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Druga godina škole ekološkog prava

22.04.2014

Udruženje Arhus centar iz Kragujevca je, u saradnji sa beogradskim Pravnim fakultetom i Misijom OEBS u Srbiji, drugu godinu zaredom organizovao u Beogradu jednodnevnu „školu ekološkog prava“. 

Polaznici su bili studenti pravnih i drugih fakulteta, pravnici, advokati, novinari, predstavnici nevladinih organizacija i drugi. Tokom jednodnevne obuke informisani su o radu Ministarstva, ulozi Mreže Arhus centara, značaju učešća javnosti u procesima odlučivanja, načinima traženja informacija od javnog značaja od državnih institucija i sl.

Osim toga, istaknute su dobre i loše strane nacionalnog zakonodavstva i sudstva, kao i predstojeći planovi za naredni period.

Učesnicima su na kraju dana uručeni i sertifikati za pohađanje škole ekološkog prava. Menadžer projekta, Srđan Matović, je istakao da se naredne godine planira i organizovanje „naprednog“ kursa.

Škola ekološkog prava će još biti održana u Kragujevcu, 29. aprila 2014. godine.

 

Povratak...