f Obaveštenje o javnoj raspravi - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Obaveštenje o javnoj raspravi

24.04.2014

Iz Službe za zaštitu životne sredine i održivi razvoj Gradske uprave Subotica, obaveštavaju zainteresovane građane da će se u sredu, 30. aprila, sa početkom u 12 časova u kancelariji broj 226, na II spratu Gradske kuće, održati javna rasprava na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu bazne stanice mobilne telefonije "Telekoma" na Somborskom putu, na objektu "Velpro". 

Javna rasprava je trebalo da se održi 11. aprila, ali je odložena zbog nedolaska predstavnika izrađivača Studije, Instituta "Vatrogas" iz Novog Sada.

Regionalni Arhus centar Subotica apeluje na građane Subotice, posebno predstavnike mesnih zajednica, da se odazovu i uzmu učešća u javnim raspravama. To je pravo koje direktno proizilazi iz Zakona o Arhuskoj konvenciji, te da ostvarivanjem ovog prava mogu direktno uticati na poboljšanje kvaliteta životne sredine.

Povratak...