f Javna rasprava i prezentacija - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Javna rasprava i prezentacija

23.04.2014

U Službi za zaštitu životne sredine i održivi razvoj GU Subotica organizovana je javna rasprava i prezentacija Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta “Izgradnja pogona za formiranje i pakovanje kozmetičkih proizvoda, tečnih deterdženata i sredstava za dezinfekciju” u Lošinskoj ulici u Subotici. Nosilac projekta je firma “Chemona-lab”, iz Subotice, dok je izrađivač Studije preduzeće „ELARA” iz Zrenjanina.

Predsednica Tehničke komisije, mr Gordana Gavrilović, stručni saradnik u Službi za zaštitu životne sredine je na početku dala opštu ocenu studije, rekavši da je izrađena kvalitetno i temeljno, da su obuhvaćena i obrađena poglavlja u skladu sa rešenjem o određivanju obima i sadržaja Studije, prema odredbama Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu. Ipak, su kroz obradu Studije izostali delovi koje je potrebno dopuniti i korigovati. Između ostalog, ukazala je na manjkavosti u monitoringu kvaliteta životne sredine i potrebu merenja “nultog stanja”. Sugerisala je da se Studija dopuni boljim objašnjenjem tzv. “eko-pulta”, mesta u krugu pogona, predviđenom za lagerovanje komunalnog i opasnog otpada.

Jedna od članova tehničke komisije, dipl. inž. Olga Lompar, je predložila da se predvidi nabavka pijezometara u cilju praćenja moguće promene kvaliteta podzemnih voda. Takođe, je konstatovala  da nisu priloženi dokazi od  Zavoda za zaštitu prirode i Zavoda za zaštitu spomenika kulture o postojanju prirodnih odnosno kulturno istorijskih vrednosti. Preporučila je da se predvidi ugradnja separatora za sakupljanje ulja, masti, atmosferskih i voda sa pristupnih saobraćajnica.

 

Primedbe na Studiju su izneli i ostali članovi Tehničke komisije. Mr Darko Plenk,  je ukazao na potrebu dobijanja rešenja o protivpožarnoj saglasnosti MUP-a za kompletan projekat, a ne samo za podzemni rezervoar, dok je, Vjekoslav Kezić, predložio da se meri i kvalitet vazduha imajući u vidu da će se u procesu proizvodnje  osim tečnih, koristiti i praškaste materije.

Osim članova komisije, u diskusiju se uključila jedina predstavnica udruženja građana, Snježana Mitrović, ispred Regionalnog Arhus centra Subotica i Udruženja TERRA’S sa pitanjem u vezi lagerovanja opasnog otpada u krugu pogona, dok ga ne transportuju ovlašenim operaterima. Odgovoreno joj je da će se ova oblast dopuniti u Studiji u delu koji bude obrađivao “eko-punkt”.

Po običaju, i ovu javnu raspravu je karakterisala slaba posećenost, a posebno nedolazak predstavnika mesne zajednice Bajnat na čijoj lokaciji će se graditi pogon. Medijski je propratila jedino Radio Subotica i www.subotica.info.

 

Povratak...