f Javni konkurs za sufinansiranje projekta u okviru programa "Evropa za građane i građanke" - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Javni konkurs za sufinansiranje projekta u okviru programa "Evropa za građane i građanke"

11.04.2014

Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije objavljuje Javni poziv za sufinansiranje projekata udruženja i drugih organizacija civilnog društva kojima su dodeljena sredstva Evropske Unije u okviru programa „Evropa za građane i građanke“.

Opšti cilj konkursa je podsticanje međunarodne i regionalne saradnje i promocija vrednosti na kojima je zasnovana Evropska unija.

Pravo učešća na konkursu imaju udruženja i druge organizacije civilnog društva, registrovane kod APR-a, koje deluju na teritoriji Republike Srbije, a koje su nosioci projekata ili partneri na projektima koji su odobreni i ugovoreni u okviru programa Evropske unije „Evropa za građane i građanke“ u 2013. godini i čije aktivnosti su u toku u trenutku podnošenja prijave. Pravo učešća na konkursu imaju samo nosioci projekata ili partneri na projektima koji zahtevaju obavezno kofinansiranje.

Rok za podnošenje zahteva za sufinansiranje je od 10. do 24. aprila 2014. godine.

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti na www.civilnodrustvo.gov.rs.

Izvor:http://civilnodrustvo.gov.rs/nekategorizovano/javni-konkurs-za-sufinansiranje-u-okviru-programa-evropa-za-gradjane-gradjanke/

Povratak...