f OBAVEŠTENJE o podnetom zahtevu za odlučvanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

OBAVEŠTENJE o podnetom zahtevu za odlučvanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu

14.04.2014

Gradska uprava Grada Subotica objavljuje OBAVEŠTENJE o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu.

 

Nosilac projekta GRAD SUBOTICA - JP «DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA SUBOTICA, Subotica, Trg slobode br.1 podneo je zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta Izgradnja kolovoza u ulici Grožđa u Subotici.
Prema planskoj dokumentaciji Plan generalne regulacije X za zonu «Peščara» («Sl list Grada Subotica» br. 55/2011) izdata je lokacijska dozvola za izgradnju kolovoza u ulici Grožđa na katastarskim parcelama 22193 ko Stari grad, 31729 ko Donji Grad i 37 225/3 ko Donji grad Grad Subotica. 
Uvid u podatke i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u prostorijama Službe za zaštitu životne sredine i održivi razvoj II sprat Gradske kuće do 18.04.2014.godine u vremenu od 10-12 časova.
Molim zainteresovanu javnost da u gore navedenom roku dostavi mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu predmetnog projekta ovom nadležnom organu.

 

Izvor: http://www.subotica.rs/sr/4903/oglasna-tabla

Povratak...