f Obeležen Dan Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Obeležen Dan Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode

01.04.2014

U Svečanoj sali Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode, obeležen je Dan Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode. Nakon pozdravnih reči državnog sekretara dr Srđana Belija i pokrajinskog sekretara dr Slobodana Puzovića, prisutnima su se obratili predsednica Upravnog odbora prof. dr Milica Matavulj i dr Biljana Panjković, direktorica Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode, koja je prezentovala aktivnosti Pokrajinskog zavoda iz prethodnih godinu dana i naznačila pravce budućeg razvoja sa posebnim akcentom na aktivnostima na izradi novih studija zaštite, očuvanju, zaštiti i unapređenju postojećih zaštićenih područja, uspostavljanju i održavanju ekološke mreže u AP Vojvodini i nominaciji «Bačkog Podunavlja» kao srpskog dela prekograničnog Rezervata biosfere «Mura-Drava-Dunav».

Pokrajinski zavod za zaštitu prirode je osnovan 1966. godine i ima vodeću ulogu u zaštiti, učuvanju i unapređenju prirodne baštine AP Vojvodine, praćenju stanja i oceni očuvanosti prirode i stepena ugroženosti objekata geonasleđa, divljih vrsta i njihovih staništa, stanišnih tipova, ekosistema, ekološki značajnih područja, zaštićenih područja, ekoloških koridora, ekološke mreže i predela, valorizaciji područja i izradi studija zaštite, davanju uslova za radove i aktivnosti na zaštićenim područjima, vršenju stručnog nadzora i ostalim aktivnostima koje su propisane Zakonom o zaštiti prirode.

Izvor: http://www.ekourb.vojvodina.gov.rs

Povratak...