f Javni uvid u Nacrt plana za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda uz reku Kolubaru - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Javni uvid u Nacrt plana za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda uz reku Kolubaru

31.03.2014

Komisija za planove Skupštine grada Beograda utvrdila je Nacrt plana detaljne regulacije za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda uz reku Kolubaru u opštini Obrenovac sa Izveštajem o strateškoj proceni uticaja predmetnog plana na životnu sredinu. Plan će biti na javnom uvidu u zgradi Gradske uprave grada Beograda u Ulici 27. marta 43-45 (sala 2 u suterenu) i u opštini Obrenovac (Vuka Karadžića 74) od 31. marta do 5. maja, svakog radnog dana od 9 do 18 časova.

Javna sednica Komisije za planove Skupštine grada Beograda održaće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda u Ulici 27. marta 43-45 (sala 2 u suterenu) 27. maja u 13 časova. U toku javne sednice, sva prisutna fizička i pravna lica koja su podnela primedbe u vezi sa Nacrtom plana, u pisanom obliku, mogu ih obrazložiti pred članovima komisije. 

Primedbe na planirana rešenja mogu se pismeno dostaviti Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, preko pisarnice u Ulici 27. marta 43-45 najkasnije do 5. maja. U toku javnog uvida, Nacrt plana biće izložen i na sajtu grada Beograda www.beograd.rs u rubrici „Gradski oglasi, konkursi i tenderi”.

Izvor: http://www.beograd.rs/cms/view.php?id=1593868

Povratak...