f Rok za uklanjanje radioaktivnih gromobrana ističe 23. maja 2014. godine - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Rok za uklanjanje radioaktivnih gromobrana ističe 23. maja 2014. godine

25.03.2014

Korisnici radioaktivnih gromobrana, odnosno pravna lica koja poseduju radioaktivne gromobrane u obavezi su da prijave Agenciji za zaštitu od jonizujućih zračenja i nuklearnu sigurnost Srbije, izvore jonizujućih zračenja koje poseduju, odnosno koriste u radioaktivnim gromobranima i da do 23. maja 2014. godine postupe u skladu sa Zakonom i pristupe njihovom uklanjanju.

Troškove uklanjanja izvora jonizujućih zračenja iz radioaktivnih gromobrana snosi pravno lice ili preduzetnik koji ih poseduje, odnosno koristi. Po isteku naznačenog roka, inspekcija za zaštitu od jonizujućih zračenja Ministarstva energetike, razvoja i zaštite životne sredine, protiv korisnika koji nisu izvršili uklanjanje izvora jonizujućih zračenja iz radioaktivnih gromobrana preduzeće zakonom propisane mere.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti Agenciji za zaštitu od jonizujućih zračenja i nuklearnu sigurnost Srbije.

Izvor: http://www.subotica.rs/sr/4903/oglasna-tabla

Povratak...