f Poseta direktora EuroNatur - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Poseta direktora EuroNatur

19.03.2014

Izvršni direktor evropske fondacije EuroNatur, sa sedištem u Nemačkoj, Gabriel Schwaderer je posetio Specijalni rezervat prirode i Ramsarsko područje „Obedska bara“, u organizaciji Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine i Javnog preduzeća „Vojvodinašume, kao upravljaća zaštićenog područja.

Tokom obilaska značajnih lokaliteta na kojima su realizovani međunarodni projekti u zoni Obreža i Kupinova, pokrajinski sekretar dr Slobodan Puzović i mr Tamara Stojanović razgovarali su sa direktorom EuroNatur o mogućnostima buduće prekogranične saradnje u slivu reke Save, zajedničkim nastupima ka evropskim institucijama u oblasti životne sredine i realizaciji konkretnih projekata u SRP „Obedska bara“.

Dogovoreno je da se napravi zajednički ugovor između EuroNatur, Nemačke kinoteke iz Berlina i Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam, graditeljstvo i zaštite životne sredine radi zajedničkog dobijanja i korišćenja u promotivne i edukativne svrhe najstarijeg prirodnjačkog filma snimljenog na području Srbije iz 1930. godine. Predlog je da EuroNatur finansira troškove kopiranja i dostavljanja navedenog filma, a da Pokrajinski sekretarijat uloži isti iznos sredstava u aktivnu zaštitu staništa i retkih vrsta na Obedskoj bari.

Dogovoreno je da sledeći susret Pokrajiskog sekretarijata i EuroNatur bude na međunarodnoj Savskoj konferenciji u Lonjskom polju, u Hrvatskoj i na ekološkoj konferenciji EuroNatur za jugoistočnu Evropu u Albaniji.

Izvor: http://www.ekourb.vojvodina.gov.rs

Povratak...