f Grafiti – rastući problem u Subotici - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Grafiti – rastući problem u Subotici

17.03.2014

Grafiti su medij pomoću kojeg mladi ljudi komuniciraju kao pojedinci, ali i kao pripadnici određenih grupa sa sličnim stilom ponašanja. Osim što narušavaju izgled fasada, za njihovo uklanjanje gradska vlast izdvaja znatna sredstva, grafiti sve češće imaju i uvredljiv sadržaj.

Oblik borbe protiv grafita u većini svetskih metropola predstavlja starosno ograničenje prodaje pa i posedovanje boje u spreju. Takođe se realizuju veoma skupi programi uklanjanja i prevencije grafita. U situaciji kada grafit već egzistira u prostoru, a njegov autor nije poznat i na domenu zakona, kazne za neuklanjanje grafita sa imovine plaćaju vlasnici objekata.

Lice koje piše grafit na javnoj površini, a koji pri tome nije uvredljive sadržine jer bi to predstavljalo ozbiljnije krivično delo čini krivično delo uništenja i oštećenja tuđe stvari iz člana 212. stava 1 Krivičnog zakonika, a ukoliko je oštećena stvar u privatnoj svojini, krivično gonjenje se preduzima po privatnoj tužbi. To znači da vlasnik kuće kojem je uništena fasada ispisivanjem grafita može izvršioca tog dela tužiti privatno i pri tome za pokretanje tužbe protiv lica koje je ispisivalo grafite izdvojiti pozamašnu sumu novca.

U okolnim zemljama, ispisivanje grafita na javnim površinama, fasadama kuća koje su u privatnoj svojini i drugim mestima kažnjava se kao prekršaj i tako se kroz brz prekršajni postupak „grafiter“ najčešće kažnjava novčano, a od dela novca od kazni ti grafiti se uklanjaju.

Direkcija za izgradnju grada Subotice je za prošlu godinu iz gradskog budžeta predvidela iznos od 2,4 miliona dinara za uklanjanje grafita koliko je u istu svrhu utrošeno i pretprošle godine, a grafiti se svakodnevno pojavljuju na ulicama našeg grada.

Ostaje nada da će neko inicirati izmenu sadašnjih zakona što će za rezultat imati sankcionisanje svih lica koja ispisuju grafite sa čime narušavaju izgled fasada, ujedno da će se od prikupljenih kazni uklanjati već ispisani grafiti, a da će se novac koji se svake godine izdvajao za uklanjanje grafita upotrebiti za mnogo korisnije stvari.

Izvor: http://www.subotica.com/vesti/grafiti-rastuci-problem-u-subotici-id18705.html

Povratak...