f Obaveštenje o podnetom zahtevu za izdavanje dozvole "Koral SU" Subotica, Jovana Mikića 4 - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Obaveštenje o podnetom zahtevu za izdavanje dozvole "Koral SU" Subotica, Jovana Mikića 4

13.03.2014

Gradska uprava Grada Subotica , Služba za zaštitu životne sredine i održivi razvoja obaveštava javnost o podnetom zahtevu za pravljnaje otpadom - sakupljanje, transport i privremeno skladištenje otpada , podnosioca zahteva «KORAL SU» Subotica, Jovana Mikića br.4.

Na lokaciji Kosovska br.2-4 podnosioc zahteva obavlja delatnost proizvodnje građevinske stolarije i ostalih elemenat te je u smislu Zakona o upravljanju otpadom proizvođač otpada tj lice čijom delatnošću nastaje otpad.

U cilju zbrinjavanja nastalog otpad tokom proizvodnje i otpada nastalog pružanjem usluge podnosilac zahteva planira sakupljen otpad privremeno odložiti u deo magacinskog prostora ( do količine od oko 2 tone) a zatim organizovati prevoz do operatera za tretman otpada.

Uvid u dokumentaciju podnosioca zahteva može se izvršiti u prostorijama Službe za zaštitu životne sredine i održivi razvoj do 20.03.2014.godine, radnim danima u trajanju radnog vremena Gradske uprave.

Izvor: http://www.subotica.rs/sr/4903/oglasna-tabla

Povratak...