f Nove kante za stanovnike MZ Novo selo u Subotici - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Nove kante za stanovnike MZ Novo selo u Subotici

15.03.2014

Subotička Čistoća je nastavila akciju podele kanti po mesnim zajednicama. Danas su deljene kante u Mesnoj zajednici “Novo Selo”. Ovaj deo grada je izuzetno razuđen i u mesnoj zajednici objašnjavaju da će na ovaj način da se uvede komunalni red.

U Mesnoj zajednici "Novo selo" 2534 domaćinstava dobilo je nove kante. Na ovaj način će se uvesti i komunalni red, a ulice će izgledati lepše. 

Lokalnim planom upravljanja otpadom koji je usvojen pre par godina, podela kanti je označena kao obaveza lokalne samouprave, odnosno obaveza da ih obezbedi za sva domaćinstva.

U Čistoći kažu da su kante za stanovnike Novog grada obezbeđene. Oni su sledeći na listi za dobijanje kantu za smeće.

Izvor: http://www.yueco.rs/vest/dru-tvo/nove-kante-za-stanovnike-novog-sela

Povratak...