f Prezentacija „Studija prostorne diferencijacije životne sredine na teritoriji APV u cilju identifikacije najugroženijih lokaliteta“ - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Prezentacija „Studija prostorne diferencijacije životne sredine na teritoriji APV u cilju identifikacije najugroženijih lokaliteta“

11.03.2014

U Pokrajinskom zavodu za zaštitu prirode, održana je prezentacija „Studija prostorne diferencijacije životne sredine na teritoriji APV u cilju identifikacije najugroženijih lokaliteta“, u organizaciji Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine.

Nakon uvodnih reči pokrajinskog sekretara dr Slobodana Puzovića i direktora JP „Zavoda za urbanizam Vojvodine“, Vladimira Zelenovića, prezentirana je studija.

Postojeće stanje i sektorske pritiske prezentirale su mr Hristina Radovanović – Jovin iz Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine i Tanja Topo iz JP „Zavoda za urbanizam Vojvodine“. Prostornu diferencijaciju životne sredine prikazala je rukovodilac izrade studije, dr Tamara Zelenović-Vasiljević, JP Zavod za urbanizam Vojvodine.
Studija sa prostornog aspekta, na sveobuhvatan način, sagledava područja i lokalitete degradirane životne sredine, zone negativnog uticaja i ugrožena područja kroz najsavremenije GIS alate. Kroz uvid u potencijalne konflikte u prostoru, predstavlja polaznu osnovu za sve strateške aktivnosti u prostoru, bilo da su u pitanju strateški planovi upravljanja određenom područjima ili izrada studijske, prostorno planske i urbanističke dokumentacije.

Izvor: http://www.ekourb.vojvodina.gov.rs

Povratak...