f Ekološke radionice za učenike zemunskih osnovnih škola - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Ekološke radionice za učenike zemunskih osnovnih škola

06.03.2014

Uz podršku gradske opštine Zemun, Udruženje ''IDA'' je u okviru projekta ''Sada znam da recikliram'', sredinom februara 2014. godine, organizovala ekološku edukativnu radionicu u OŠ ''Majka Jugovića'' i OŠ ''Gavrilo Princip''. 

U okviru ekoloških radionica učenici su učestvovali u dizajniranju i obeležavanju kartonskih kutija koje se sada koriste u školama za selekciju otpada. U školskim dvorištima su postavljena i dva kontejnera ofarbana u žutu i plavu boju za odlaganje PET ambalaže i papira. U toku obuke učenici su stekli osnovna znanja o značaju recikliranja otpada. Tokom sticanja novih znanja iz oblasti zaštite životne sredine učenici su imali priliku da pogledaju kratke animirane filmove o reciklaži otpada. 

Nastavnici i pomoćno osoblje škole dobili su informator sa uputstvima za prikupljanje otpada, a grupa ''ekologa'' koju čine đaci vodiće brigu o urednom i redovnom odlaganju otpada za reciklažu.

Izvor: http://www.zemun.rs/cms/sr/node/3377

Povratak...