f Obaveštenje o podnošenju Zahteva za izdavanje dozvole za skladištenje otpada Ecologistica DOO - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Obaveštenje o podnošenju Zahteva za izdavanje dozvole za skladištenje otpada Ecologistica DOO

03.03.2014

Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine, na osnovu člana 63. stav 2, Zakona o upravljanju otpadom (’’Sl. Glasnik RS’’ broj: 36/2009) objavljuje OBAVEŠTENjE o prijemu zahteva za izdavanje dozvole za skladištenje opasnog otpada na lokaciji operatera u Petrovaradinu, ulica Rade končara 1, od strane operatera Ecologistica DOO, Dušana Danilovića 5, Novi Sad.

Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 02.04.2014. godine.

Uvid u podneti Zahtev i prateću dokumentaciju može se izvršiti u Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine, Bulevar Mihajla Pupina 16, Novi Sad, kancelarija 39, od 11-13 h.

Izvor: http://www.ekourb.vojvodina.gov.rs

Povratak...