f AC SU - Tri drveta za tri godine rada - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

AC SU - Tri drveta za tri godine rada

04.03.2014

U parku pored Otvorenog univerziteta, u saradnji sa Direkcijom za izgradnju Grada Subotice i JKP „Čistoća i zelenilo“, 4. marta, akcijom sadnje tri drveta, započeto je obeležavanje tri godine rada Regionalnog Arhus centra Subotica. 

Usledio je skup na kojem je prikazan kratak film o najznačajnijim aktivnostima u proteklom periodu, a potom su se skupu obratili, dr Slobodan Puzović, pokrajinski sekretar za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine, koji je ukazao na značaj učešća javnosti u očuvanju osnovnih parametara životne sredine. Upravo su Arhus centri oni koji treba da okupe ekološka udruženja građana i da šire svest o tim pitanjima. Istakao je da bi sve ono što se radi, kako bi se otvorila nova radna mesta i privredni pogoni, moralo biti u skladu sa očuvanjem životne sredine i zadovoljilo postulate održivosti.

Predstavnica Misije OEBS-a u Srbiji, Olivera Zurovac Kuzman, je izjavila da je  Arhus centar  stvorio sponu između izabranih organa vlasti i organizacija civilnog društva, čime su ostvarili svoj cilj i doprineli stvaranju bolje i zdravije  životne sredine. Dodala je da su Arhus centri bili koordinatori aktivnosti između lokalnih, pokrajinskih i republičkih organa sa biznis sektorom, medijima, poljoprivrednicima, kao i svim zainteresovanim stranama koje žele da učestvuju u održavanju zdravije životne sredine koja će biti bezbednija za njih i njihovu decu.

Ispred Gradske uprave Subotica, mr Gordana Gavrilović, stručni saradnik u Službi za zaštitu životne sredine i održivi razvoj, je pozdravljajući skup istakla permanentnu saradnju lokalne samouprave sa ovim centrom i rad na mnogim aktivnostima koje će se ubudućnosti i intezivirati.

Srđan Matović, koji je u Kragujevcu formirao prvi Arhus centar, je u uvodu rekao da je uspeh opstati i biti “živ”. Pohvalio kontinuitet rada Subotičana, bez obzira da li postoje obezbedjena sredstva ili ne.

Jedan od većih uspeha u prošloj godini je bilo vraćanje rešavanja Palićkog i Ludaškog jezera na pravi put i odustajanje od megalomanskog projekta koji ko zna kada bi se završio, imajući u vidu neophodna velika finansijska sredstva. Prema rečima, Snježane Mitrović, koordinatora Arhus centra Subotice, dobro je što je novi gradonačelnik, Jene Maglai, nastavio tamo gde je započeo njegov predhodnik, Modest Dulić, i čak otišao korak dalje, te je „Platforma za unapređenje ekološkog statusa jezera Palić i njegove okoline“ završena, i najavila je stavljanje ovog dokumenta na javnu raspravu i u Arhus centru.

U kratkim crtama Platformu je predstavio, Mišel Rohman, diplomirani hidrolog i član Saveta stručnjaka formiranog od strane JP „Park Palić“, koji je veoma zadovoljan u kom pravcu se krenulo prošle i nastavilo ove godine.

 

Detaljnije informacije sa ovog dogadjaja možete pogledati:

 

http://www.subotica.info/2014/03/04/arhus-centar-obelezio-trogodisnjicu-svojih-aktivnosti

http://www.yueco.rs/vest/dru-tvo/arhus-centra-proslavio-tre-i-ro-endan

http://www.rtvcity.com/dru%C5%A1tvo/item/3507-regionalni-arhus-centar-obele%C5%BEio-3-godine-rada.html

 

Ovo je samo deo realizovanih aktivnosti Regionalnom Arhus centru Subotica:

 

Povratak...